Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition

Published By HEC PRESS

Volume 30, 4(October 2021)   Issue 4

Data:

In this issue (7 articles)

The effects of nutrition and physical activity interventions on improving postpartum depression among postpartum women: A scoping review

Author:Noor Fairuzi Suhana Yahya, Nur Islami Mohd Fahmi Teng, Srijit Das, Norsham Juliana

Keywords:depression, postpartum, diet therapy, exercise therapy, exercise movement techniques

Asia Pac J Clin Nutr. 2021;30(4):.doi: 10.6133/apjcn.202110/PP.0002

>>Abstract >> Download PDF

Living environments long-term after the Great East Japan Earthquake and nutritional intake among recent mothers

Author:Takahiro Yamashita, Keiko Murakami, Taku Obara, Yudai Yonezawa, Mami Ishikuro, Aoi Noda, Fumihiko Ueno, Tomomi Onuma BSc1,3, Junichi Sugawara, Shigenori Suzuki, Hiroyuki Suganuma PhD2, and Shinichi Kuriyama

Keywords:natural disasters, housing, diet, food and nutrition, postpartum period

Asia Pac J Clin Nutr. 2021;30(4):.doi: 10.6133/apjcn.202110/PP.0003

>>Abstract >> Download PDF

Dietary and exercise interventions for metabolic health in perimenopausal women in Beijing

Author:Shuping Hao, Sisi Tan, Jing Li, Weimin Li, Jingyun Li, Xiaochen Cai, Zhongxin Hong

Keywords:perimenopausal period, metabolic syndrome, dietary interventions, resistance movement, perimenopausal women

Asia Pac J Clin Nutr. 2021;30(4):.doi: 10.6133/apjcn.202109/PP.0010

>>Abstract >> Download PDF

Dietary iron and zinc intakes and nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis

Author:Jing Li, Jinran Yu, Jieyong Yang, Jiajia Cui, Yongye Sun

Keywords:iron, zinc, dietary intake, nonalcoholic fatty liver disease, meta-analysis

Asia Pac J Clin Nutr. 2021;30(4):.doi: 10.6133/apjcn.202108/PP.0005

>>Abstract >> Download PDF

Intake of local vegetables and decreased risk of mortality and cancer incidence in Amami island regions, Japan

Author:Tomoko Yasuda, Kaede Miyamoto1, Takumi Akaho, Rie Ibusuki, Ippei Shimoshikiryo, Daisaku Nishimoto, Toshiro Takezaki

Keywords:local vegetables, overall death, cohort study, cabbage, lung cancer

Asia Pac J Clin Nutr. 2021;30(4):.doi: 10.6133/apjcn.202109/PP.0004

>>Abstract >> Download PDF

Protein intake and inflammatory bowel disease: A meta-analysis for Asian ethnicity

Author:Xuan-Lin Zhou, Qiang-Qiang Zhao, Xiao-Fang Li, Zhi Li, Sheng-Xiu Zhao, Yue-Mei Li

Keywords:protein, inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, meta-analysis

Asia Pac J Clin Nutr. 2021;30(4):.doi: 10.6133/apjcn.202105/PP.0001

>>Abstract >> Download PDF

Dietary diversity score as an indicator of micronutrient intake in Filipino children and adolescents

Author:Jeremiah Calma Torrico

Keywords:dietary diversity score, micronutrient, Filipino, children, adolescents

Asia Pac J Clin Nutr. 2021;30(4):.doi: 10.6133/apjcn.202110/PP.0001

>>Abstract >> Download PDF